GDPR - GMBproMB

GMBproMB
Přejít na obsah
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě odeslání kontaktního formuláře na webu, zprávy na www.facebook.com/gmbpromb, www.instagram.com/gmbpromb, emailového a telefonického kontaktování organizátorů GMBproMB či účastí na akci souhlasíte se zpracováním osobních údajů následovně:
Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Telefonický kontakt
 • Vaše fotografie
Účelem zpracování osobních údajů je:
 • informování o fungování akcí
 • kontaktování při nedostatku informací
 • informace o připravovaných akcích v průběhu celého roku
 • webová galerie
Subjekt odesláním kontaktního formuláře na webu, zprávy na www.facebook.com/gmbpromb, www.instagram.com/gmbpromb nebo emailového a telefonického kontaktování prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a prohlašuje, že  uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytnuty  organizátorům GMBproMB dobrovolně.
V případě odeslání přihlášky na jakoukoliv akci subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • Jméno a příjmení účastníka
 • Emailová adresa a telefonický kontakt na účastníka
 • Fotografie, videa a zvukové záznamy z akcí GMBproMB včetně přihlášených
Tyto osobní údaje jsou nezbytně nutné pro administrativu a organizační zajištění  akcí. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě akcí nutností. Tyto údaje budou použity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných organizátorem.
Návrat na obsah