Souhlas s GDPR - GMBproMB

Přejít na obsah

Souhlas s GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V  případě odeslání kontaktního formuláře na webu, zprávy na  facebook.com/gmbpromb, Instagram.com/gmbpromb_official nebo emailového a  telefonického kontaktování organizátorů GMBproMB souhlasíte se zpracováním osobních údajů následovně:
Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Telefonický kontakt
 • Vaše fotografie
Účelem zpracování osobních údajů je:
 • informování o fungování akcí
 • kontaktování při nedostatku informací
 • informace o připravovaných akcích v průběhu celého roku
 • webová galerie
Subjekt  odesláním kontaktního formuláře na webu, zprávy na facebook.com/gmbpromb, Instagram.com/gmbpromb_official nebo emailového a telefonického kontaktování prohlašuje, že  byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a prohlašuje, že  uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytnuty  organizátorům GMBproMB dobrovolně.
V  případě odeslání přihlášky na jakoukoliv akci subjekt souhlasí se zpracováním osobních  údajů následovně:
Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • Jméno a příjmení účastníka
 • Emailová adresa a telefonický kontakt na účastníka
 • Fotografie, videa a zvukové záznamy z akcí GMBproMB včetně přihlášených
Tyto osobní  údaje jsou nezbytně nutné pro administrativu a organizační zajištění  akcí. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k  přípravě akcí nutností. Tyto údaje budou použity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu  a organizační zajištění akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných organizátorem.

Vytvořil Jonáš Beránek (jonasberanek.cz) pro GMBproMB, 2020.

Návrat na obsah